Reede, 20. november 2020

Alfie Kohn - kas koolist eemalolek tekitab akadeemilise tagasilanguse?

 


Üle kogu maailma muretsetakse koolide kinnipaneku pärast. Tõenäoliselt on peamine (võibolla ka ainus) põhjus selles, et vanemad ei saa käia tööl, kui lapsed pole koolihoidu saadetud ja me ei oska enam perekondadadena koos elada. Samas on selline põhjus natuke mitte nii ilus välja käia. Sestap hakatakse halama laste rumaluaks jäämise ümber. Koduõppurid on seda palju kuulnud - kui koolis ei käi, siis kodus ometi õppida ei ole võimalik. 😏😏😏

Alfie Kohn vaatleb erinevaid haridusalaseid uuringuid oma artiklis  Is Learning “Lost” When Kids Are Out of School?

Ja kokkuvõttes võib siis öelda:

1. Ei, lastel ei toimu õppeprotsessi langust - siin on ainult vaja eristada mõisteid, mis on kool ja mis on õppimine

2. Teatud langust on täheldatud testide (eksamite) hinnetes, kuid:

Alfie Kohn kirjutab: 

Veelgi olulisem on see, et ükski selle teema uurimustest ei näita tegelikult õppimise vähenemist - vaid standardiseeritud testitulemuste langust (mõnes õppeaines, mõnes olukorras, mõne lapse puhul).

Kuid nagu arvukad analüüsid on näidanud, pole standardiseeritud testid mitte ainult ebatäiuslikud näitajad; nad mõõdavad seda, mis õpetamise ja õppimise juures kõige vähem oluline on. Ja nende vead ei piirdu konkreetsete testide või tegemissageduse ega nende tulemuste kasutamisega. Standardiseeritud testimine ise, eriti kui eksamid on ajastatud või koosnevad peamiselt valikvastustega küsimustest, räägivad meile enamasti kahest asjast: testitava elanikkonna sotsiaalmajanduslikust seisundist ja ajast, mis on kulutatud õpilaste koolitamiseks standardiseeritud testide sooritamiseks.

Hindeid on täiesti võimalik tõsta ilma, et õpetamise ja õppimise kvaliteeti üldse paraneks, mis tähendab, et nende punktide kokkuvõte pole eriti mõttekas. Kahjuks on kooskõlastatud jõupingutused hinnete tõstmiseks halvendanud sageli õpetamise ja õppimise kvaliteeti, mis tähendab, et paremad testitulemused võivad tegelikult olla halvad uudised. Tõepoolest, mitmed uuringud on leidnud, et kõrgemad hinded võivad tähendada pealiskaudsemat mõtlemist.

Standardiseeritud testimine ülehindab õpilasi, kes on lihtsalt vilunud testitegijad, ja alahindavad andekaid mõtlejaid, kes seda pole. Kahjuks kasutatakse neid tegelikkust moonutavaid andmeid õpilaste, õpetajate ja koolide hindamiseks endiselt laialdaselt, mistõttu on neid vähemalt esialgu raske eirata. Kuid me peaksime skeptiliselt suhtuma kõikidesse sellistesse hinnete baasil tuginevatesse väidetesse hariduse kohta - sealhulgas kooli puudumise väidetavalt negatiivsete mõjude kohta.Ja veel:

Mida tähendab lõppude lõpuks öelda, et lapsed võivad "õpitu kaotada"? Tõsi, koolist eemal viibimise aeg võib vähem kokku puutuda akadeemilise sisuga, kuid seda ei tohiks samastada intellektuaalse arenguga - ega tähenda see ka selle puudumist. (Samamoodi ärgem unustagem, et koolist eemal oldud aeg ei tähenda, et lapsed ei saaks õitseda kõikvõimalikel muudel viisidel: emotsionaalselt, füüsiliselt, kunstiliselt, sotsiaalselt ja moraalselt.) Liiga sageli seisneb kooliharidus faktide laviini suunamises õpilaste lühiajalisele mälule - loengute, õpikute, töölehtede, viktoriinide ja kodutööde abil - kõiki neid kinnitatakse hinnetega. Paljud neist faktidest ja teadimsosakestest on tõepoolest unustatud, kuid see ei tähenda, et koolist eemal olemine oleks mingi õnnetus. Pigem näitab see, et peaksime uuesti uurima seda, mis koolis liiga sageli aset leiab.

Oletame, et meie lastel jääb terve kooliaasta puudu. Lõpuks naastes ei pruugi nad enam meenutada mõndagi, mida neile on õpetatud: rakkude jagunemise kuut etappi või muid sarnaseid mõisteid või pika jagamistehte heakskiidetud samme. Pagan küll, nad unustavad veelgi rohkem fakte, kui nad on kooli lõpetanud. (Kas sina siis ei ole?) Kuid suve või kodus veedetud aasta jooksul unustavad nad tõenäolisemalt palju vähem, kuidas oma hüpoteesi kontrollimiseks katset korraldada (kui nad viimati koolis olid, oli võimalus tegeleda teadusega) või kuidas kirjutada lugu, mis tekitab lugejal tugeva reaktsiooni või mida tähendab ühe numbri jagamist teisega.  

Hoiatused akadeemiliste kaotuste kohta pole lihtsalt problemaatilised; nad on ohtlikud. Need avaldavad survet juba stressis vanematele, et nad õpiksid kodus rohkem - ja mis veelgi hullem, õpetaksid rohkem kõige traditsioonilisemat ja vähem sisukat õpet, mis on suunatud faktide meeldejätmisele ja oskuste loendite harjutamisele, mitte ideede uurimisele. Vanemad võivad lihtsalt oletada, et see peaks õpetus just nii välja nägema, osaliselt seetõttu, et nii neile õpetati (ja keegi ei kutsunud neid kunagi seda mudelit ümber mõtlema). Ja kui nende laste hindamiseks kasutatakse lõpuks standardiseeritud teste, mitte autentseid hindamisviise, on vanemad, nagu ka õpetajad, valmis tegema seda, mis tegelikult on lihtsalt eksamiteks  ettevalmistus.

1 kommentaar:

 1. Arvan, et praegu on veel vara öelda, kas mingeid puudujääke hariduses tekib või mitte.
  Enam ei ole juttu ju kolmest kuust kevadel. Nüüd on alates septembrist juba olnud distantsõpet osades koolides teatud vanuseastmetes ja osades koolides on nädalate kaupa. Ja lõppu ei paista.
  Usun, et ei teki probleeme kodudes, kus on vanemad, kes oskavad ise õppida ja juhendada. Kuid väga paljudes kodudes ei pakuta distantsõppel mingit tuge. Ja väidetavalt (ei sa selles faktis kindel olla) pidi olema igas klassis vähemalt üks õpilane, kes ei jõua distantsõppe tundidesse. Ehk nad on kuskil omapead.
  Omakorda on puudujääk tekkimas ka sotsiaalses suhtluses. Kui keelatakse lapsi üksteisele külla minemast ja sõprussuhteid hoitakse vaid e-vahendite kaudu. See on veel hullem.
  Kui lastele ühe aasta jooksul korratakse, hoia vahet, ära kallista, ei tohi lähedale minna jne, siis sellel võib olla lastele veel kurvem mõju kui distantsõppel.

  VastaKustuta