laupäev, 19. detsember 2020

Will Richardson sügavuti õppimise kohta...

Lisasin eesti subtiitrid Will Richarsoni TEDx esinemisele.  

Panin pildile ka videos esitletud sügavuti õppimist soodustavad tingimused ja need, mille kohta Richardson märgib: "Asjad, mida keegi kunagi õppimist toetava/abistava asjaoluna välja EI too."  Poeg kõndis parasjagu mööda, kui ma subtiitreid lisasin ja ütles: "Miks na neid teed, kõik ju oskavad inglise keelt." 😳😳😳

Sestap ma koguksin veidi statistikat - need, kes arvavad, et eesti keele lisamine on vajalik - palun pange youtube videole 👍 "like", siis ma saan teada, kas teen asjatut tööd või mitte 😀kolmapäev, 16. detsember 2020

Kool on surnud! Elagu kool!

Lugesin Tšiili koolidirektori artiklit "Kool on surnud. Elagu kool." Toon siia mõned lõigud, täismahus (koos viidetega) saad artiklit lugeda siit 👇👇👇

https://observatory.tec.mx/edu-bits-2/the-school-is-dead-long-live-the-schoolMiguel Rivera Alvarado (mrivera@educamino.cl) on ajaloo- ja geograafiaprofessor, magistrikraadiga hariduse kvaliteedi ja juhtimise alal Ta  Tšiilis olnud koolijuht 20-aastat. Ta on ECO võrgustiku asutaja ja tegevjuht ning hariduskorporatsiooni EDUCAMINO president. 

Alvarado kirjutab: 1965. aastal avaldas James Coleman USA-s oma kuulsa Equality of Educational Opportunity (haridusvõimaluste võrdsus) - kõige ambitsioonikama ja mõjukama sotsiaalteadustes läbi viidud uuringu (Murillo, 2005). See kehtib praegugi ja on jätkuvalt kaasaegne. Ta märkis, et kool aitas õpilaste õppimisele vähe kaasa (mitte rohkem kui 10%) ning et perekondade sotsiaalne ja majanduslik päritolu mõjutas õpitulemusi. "Koolid on oma õpilaste õppeedukuse osas eriti sarnased, kui arvestada sotsiaalmajanduslikku päritolu. Sotsiaalmajanduslikud tegurid korreleeruvad tugevalt õppeedukusega. Kui neid tegureid statistiliselt kontrollida, selgub, et koolidevahelised erinevused moodustavad väikese osa dispersioonid õpilaste jõudluses "(Coleman, 1966). Sellest hetkest alates võttis haridusuuring märkimisväärse pöörde, saades alguse liikumisest, mida tuntakse "tõhusate koolidena" (Carabaña, 2016).

Viiskümmend viis aastat pärast Colemani aruannet oleme COVID-19 põhjustatud ülemaailmses pandeemias, mis on radikaalselt muutnud meie käitumist läbi sulgemise, sotsiaalse isolatsiooni ja sotsiaalse distantseerumise etappide ja tasemete. Need olukorrad mõjutavad kõiki haridussüsteemi tasemeid (koolieelne, algkooli, põhikooli-, keskkooli- ja kõrgharidus), seades hariduse enneolematule teeristile ja seades kahtluse alla selle struktuuri, missiooni, tähenduse ja eesmärgi. Vaid mõne kuuga on sihtasutusi, planeerimist ning õpetamise ja õppimise suhteid dramaatiliselt mõjutatud. Mõni aruanne näitab, et tagajärjed mõjutavad vähemalt ühte põlvkonda (Reimers ja Schleiher, 2020).

Küsimus: kas see on kooli lõpp?

Kuidas lahendada ettenägematut olukorda, kas loobume kaotatud õppeaastast või lubame kõik õpilased lihtsalt edasi ja kuigi kuidagi on tagatud põhimõtteline õppimine, tekib küsimus: kas need on sümptomid, mis annavad märku juba niigi kriisis olevale haridussüsteemile kooli lõpust ja koos sellega, ajastu lõpust? Samuti on vaja endalt küsida, rohkem kui kunagi varem, mis on kooli eesmärk, kui näost näkku õppimine pole võimalik? Selge on see, et kodud ei saa olla koolid.

Selles pandeemia ajal on haridussüsteemi tehnoloogiline innovatsioon ilmnenud valitsuste, ülikoolide, koolide ja õppejõudude meeleheitlike jõupingutuste tõttu probleeme ületada. Vajadus õppida, vana unustada ja uuesti õppida erinevates tsüklites ja elulistes dimensioonides pole kunagi varem olnud ilmsem (A. Toffler, 1970, 2006). Ülemaailmsete sündmuste valguses näib, et haridus ei vaja kooli ega õppimine klassiruumi.

Kui pandeemia saab otsa, pole uut normaalsust, vaid uus reaalsus. Kuidas haridust konfigureeritakse? Mida me teeme, kui naaseme koolidesse ja ülikoolidesse? Kuidas me kaotatud aja taastame? Mis hetkest alustame ja taastume? Kas jätame selle, mida veebis nägime, minevikku? Mida teevad või peaksid tegema koolid, direktorid ja õpetajad? Kohanevate, sidusate, tõhusate ja õiglaste vastuste andmine sellele uuele reaalsusele, kus vastuseks võiks olla kooli ja aja struktureeriv jõud (klassiruum on lahustunud). COVID-19 pandeemiale reageerimise viis on osa vastusest kooli lõpule ja selle tähendusele. Peame mõtlema, arutama ja koostama uue vastuse vanale küsimusele "Mis on kooli tähendus?"

Kool on surnud!

2018. aasta detsembris Tecnologico de Monterrey rahvusvahelisel haridusuuenduste kongressil tekkis akadeemiline üksmeel: tuleviku haridus (ülikool, kool) on praegusest väga erinev, kuid me ei tea, milline see saab olema (Escamilla, 2019). Vähem kui kahe aasta pärast sai see konsensus tõeks: saabus tulevik ja praegune haridus erineb mõne kuu tagusest ajast. Siis on selge, et enne pandeemiat eksisteerinud "kool" on surnud, koos sellega ka klassiruum ja õpetajad. Probleem on selles, et paljud pole avastanud või eelistavad mitte teada ja jätkavad toimimist, lootes, et see kõik möödub ja et kui nad naasevad "kooli" (koht, ruum, keskkond), jätkatakse "vana ja tavalist" elu. Kuid ei. Seda kooli, mida me teadsime, ei näe me enam kunagi, kui see pole just  osa muuseumiruumist.

Teadmised on kõikjal, liigendatud ja jagatavad. Õpetajad, kes teadmisi edastasid ja "aine läbimist kinnitasid", ei saa kooli naasta - tööstusliku päritoluga kool, tempel ja teadmiste monopol puhaku rahus. Ainetundidega on lõpetatud. Jah, need nišid, kahtlused ja kaevikud, kus me aina küürutasime meetritki edasi liikumata, lubasid meil otsustada, kas õpilased on edasiminekut väärt; hea õnne korral oli aega ja soovi tagasisidetki anda. Klassiruum (klassi sünonüüm), kui ruum on nüüd saanud surmatunnistuse. See võib olla tekitanud muret juba varem, sealt lahkumise hirmu või distantseerumist selle paksudest seintest, kuid sel tunnil on tahvlile või ekraanile orienteeritud korrapärane klassiruum kauge mälestus. Mõistame, et klassiruum ei ole ruum, vaid õpisituatsioon, kus luuakse meeldejäävaid kogemusi.

Elagu kool!

Kooli eesmärgiks ei oleks õppeaine, selle sisu ega hindamine , vaid see pakuks eetilist ja terviklikku õpet. Pandeemia näitab meile, et kool on pigem sümboolne ruum kui füüsiline koht, kus inimeste lugupidav kooseksisteerimine realiseerub ning nii saab otsida elu mõtet, võimalusi maa ja liigi säilimiseks, kodakondsuse koosehitamine, õiguste ja kohustuste vahelised suhted, vastutus kollektiivse "meie" eest jne.

Mitte ainult kool pole surnud, vaid seda on ka ka aine- või kursuseõpetaja. Tekib või sünnib uus - tekib teadmistest, õpib õpetama, kuni oskab harida. Sest üks asi on ajaloo, matemaatika, bioloogia jms tundmine ja teine ​​on ajaloo õpetamine, matemaatika õpetamine, bioloogia õpetamine, kuid veel hoopis teine ​​asi on ajaloo, matemaatika ja bioloogia alane haridus (J.M.Touriñan, 2016). Mis võiks olla uue õpetaja profiil? Õpikeskkondade koolitaja-ehitaja; väljakutsuvate olukordade (väljakutsed, probleemid) kujundaja; kokkulepete sõnastaja ja läbirääkija, konfliktide vahendaja; kogemuste (projektide) läbiviija; sotsiaalsete oskuste koolitaja; spetsialist ulatuslikes vestlustes jne. Nii ilmub uus professionaalsus ja identiteedi õpetamine (C. Day, 2006, 2018).

Jah - kool on surnud. See kõik, mis oma tööd endasse kapseldas, arvates, et parimad õpilased on nende omad, teistest koolidest ja õpilastest paremad, ilma nendega kontakti või suhteid loomata. Konkureerides tõestamaks, et see on parem kui teised koolid, kus  võeti tulemused, mis panid mingisse pingeritta...

laupäev, 5. detsember 2020

Õpilaste motivatsioonist ja vaimsest tervisest digiajal

 Mõned artilid, mis muidu uue infotulva alla kaovad:Chase Mielke kirjutas „Weareteachers“ veebilehel artikli õpilaste motivatsioonist.

Küsimusele: „Mis tapab õpilases motivatsiooni?“ hakkasid vastust otsima õpetajad koos grupi akadeemiliselt kõige mahajäänumate õpilastega. Õpilastele anti aega selle üle mõelda ja lõpuks leiti 6 põhjust:

1. Eksamite/tasemetööde esirinda tõstmine – on palju kognitiivseid, stressist tingitud jm põhjuseid, miks ka edukad õppurid võivad eksamitel halbu hindeid saada.  Õpilased märkisid, et kui nad ka on muidu oma töödega valmis ja hakkama saanud, siis halb eksamihinne näitab neid järsku halva toimetulijana.

2. Ei ole võimalust vigu parandada – see ei puuduta ainult eksameid, vaid kogu perioodi. Võimalust teha ümber oma esseesid, projektitöid jpm. Palju hindamispraktikad võivad aidata kaasa õpitud abitusele. See on loogiline: kui ma ei tunne, et minu pingutusest piisab, et aidata mul end mahajäämusest välja tõmmata, siis mis mõte on sellel kõigel üldse?  

3. Liiga palju loengut – õpilastel on raske jääda motiveerituks, kui õpetaja üksi räägib pea kogu tunni.

4. Kehv arusaamine – õpilane kaotab huvi, kui ta ei saa aru. Mitmed õpilaste vastused olid siin sarnased:  "Ma vihkan, kui palun õpetajatel uuesti midagi selgitada ja nad ütlevad:" Kas sa ei pööranud tähelepanu !? "Nad eeldavad, et ma olen laisk, aga ma tõesti püüdsin. See polnud lihtsalt arusaadav. " Ja veel: "Mulle ei meeldi see, kui ütlen, et see õpitav asi tundub mõttetu/arusaamatu, ja õpetaja seletab seda siis täpselt samamoodi nagu esimesel korral. Ja loomulikult pärast seda, ei hakka ma isegi uuesti küsima. "

5. Igav sisu – sageli ei tundu õppesisu olevat vajalik või on liiga raske.

6. Vähene laste respekteeriminev – see teema oli kõige enam arutelude keskmes, kuna siin saab õpilase motivatsioon tõsiselt haiget.  "Nad eeldavad, et me käituksime nagu täiskasvanud, kuid meid koheldakse nagu lapsi."

https://www.weareteachers.com/what-are-students-biggest-motivation-killers-we-asked-them-point-blank/


"Nüüd on läbi viidud palju uuringuid, mille eesmärk on siduda sotsiaalmeedia kasutamine depressiooniga ja enamik neist ei näita kas seotust või on see väga nõrk. "

Sellega on nii nagu igal alal. Ma tean seda paljude näidete varal toitumismaailmast.Tekib idee, et näiteks mingi toiduaine/dieet on ülipaha või kemikaal on hullult toksiline. Kui aga teadlased hakkavad seda lähemalt uurima ja võtavad grupi inimesi - siis ei näita see toit või dieet või üksikaine olulist kahjulikku mõju. Võibolla tuhandetest inimestest ühel hakkab halb ja ühel hakkab hoopis väga hea, kuid enamikul ei ole mingeid muutusi. Inimestega on keeruline. ☝☝

Kunagi sarjati raamatulugemist, kui tegevust, mis inimeste tervise käest viib. Nüüd on selleks arvutikasutus - laste lemmikud: videomängud ja sotsiaalmeedia. 

Psühholoogiateadlane Peter Gray PhD, kes kirjutab palju laste vajadusest vabalt ja palju mängida, arutleb oma artiklis  https://www.psychologytoday.com/intl/blog/freedom-learn/202011/hype-versus-fact-social-media-and-teens-mental-health

kas sotsiaalmeedia tõesti noorte vaimsele tervisele halvasti mõjub.

Juba aastaid on populaarne meedia avaldanud ülepaisutatud artikleid hirmutavate pealkirjadega „ekraaniaja” ohtude kohta. Alguses olid peamiseks deemoniks videomängud. Esitati väiteid, et videomängud põhjustavad vägivalda, sotsiaalset isolatsiooni, rasvumist, ADHD-d, depressiooni ja veel mitmeid muid haigusi. Täna on sellised väited summutatud, kuna suur osa uurimistõenditest ei toeta neid ja tõendid videomängude positiivse mõju kohta on samuti lõpuks meediasse lekkinud (vt minu arvustusi siin ja siin). Nüüd on hirmu fookus pöördunud sotsiaalmeedia poole. Selles on suurt rolli mänginud Jean Twenge ja tema kolleegide liialdatud tõlgendused uurimistulemustest.

Kui olete lapsevanem, kes on kahjulike mõjude kohta loetud väidete tõttu oma lapse arvutimängu piiranud, võib sellest artiklist ja minu varasemates videomängude postitustes kokku võetud uurimusi lugeda ja saada rahu. Suurem osa uuringutest viitab sellele, et väited videomängude negatiivsete mõjude kohta on suures osas müüdid ja et on ka tõeliselt positiivseid mõjusid. Need vaimsed oskused, mida videomängud aitavad arendada, võivad tänapäeva maailmas olla üha olulisemad.

Artiklis on toodud ära viiteid paljudele uuringutele, mis näitavad tänaste netivõimaluste positiivseid külgi. Lugege kindlasti ka teisi Peter Gray artikleid tema blogist Freedom to Learn."Lapsed, kes soovivad teha õiget asja, leiavad, et nad veedavad sageli lõputult tunde - hilisõhtuid, nädalavahetusi -, tehes koolitöid, töötades, pühendudes spordile jne, ilma et nad neist kunagi midagi ise valiksid. Nad ei pruugi enam teada, kuidas valida . "

Kauaaegne õpetaja Katy Burke kirjutab haridusteemalises blogis learningcooperatives.org. Oma artiklis valikute kohta kirjutab ta:  Umbes sel aastaajal kakskümmend kolm aastat tagasi olin keskkooli lõpuklassis ja vaevlesin ülikooli kandideerimise pärast. Kogu see protsess oli hirmutav, kuid mind kimbutas kõige rohkem see, et ma ei teadnud, mida tahan õppida. Ma ei teadnud seda, sest ma ei teadnud, mida ma tahan oma eluga teha, ja ma ei teadnud seda, sest mul polnud aimugi, mis mind tegelikult huvitab või milles ma hea olen.

Hirmunud ja kiiresti tiksuva kellaga survestatud, arvasin, et pean kõik need vastused kohe üles leidma. Mul polnud aega otsinguteks iseendas. Selleks oli juba hilja; Ma olin abiturient. Niisiis mõtlesin välja üldplaani. Ma läheksin sinna, kus asuvad kõik vastused: rahvaraamatukogu. See oli 1997, vahetult enne Google'i alustamist. Ma võiksin muidugi küsida Jeevesilt, kuid see tundus kohmakas ja ebausaldusväärne. Raamatukogu oli ikka seal, kus ma käisin, kui mul oli midagi olulist teada saada. Ma ei saanud aru, et vastuseid, mida otsisin, raamatust ei leita...

See ei käi ainult minu kohta. Räägin selle loo selleks, et juhtida tähelepanu kõigile noortele, kes on endiselt konveieril. Nad on lapsed, kelle "peataolekut" kahtlustate kõige vähem. Teoreetiliselt oleksin pidanud teadma, mida tahan. Ma olin küps laps mitmel viisil. Olin kiitustega pärjatu õpilane kindla töökohaga, mille juurde olin jäänud kaks aastat. Kuid see oli probleem. Järgisin alati kellegi teise paika pandud graafikut. Olin kõigi asjade tegemisega nii hõivatud, mida pidin tegema, et mul polnud aimugi, mida tegelikult teha tahan.

Seda juhtub kogu aeg. Ja ma just nimelt mõtlen, et  kogu aeg. Nägin seda kolmteist aastat iga päev, kui õpetasin riigigümnaasiumis. Olen seda näinud, kuna olen sõprade lapsi ja õpilasi aidanud kolledži esseedega. Lapsed, kes soovivad teha õiget asja, leiavad, et nad veedavad sageli lõputult tunde - hilisõhtuid, nädalavahetusi - tehes koolitöid, töötades, pühendudes spordile jne, ilma et oleksite neist kunagi midagi valinud. Nad ei pruugi enam teada, kuidas valida...

https://learningcooperatives.org/2020/11/23/conveyor-belt-to-success