Kolmapäev, 10. märts 2021

Koduõppe eelistamine on peale pandeemia-aastat jätkuvalt tõusuteelMike McShane  kirjutab Forbes artiklis "Pandeemia ajal on suhtumine koduõppesse muutunud." 

See oli aasta tagasi, kui koolimajad hakkasid uksi sulgema ja õpilased taandusid oma kodudesse, et üritada peatada koroonaviiruse levikut. Ehkki distantsõpe ei ole tehniliselt koduõpe (nad olid endiselt oma kooli õppurid ja töötasid õpetajate, mitte nende vanemate määratud õppekava järgi), said paljud pered aimu, milline võib koduõpe olla ja kuidas nende pere dünaamika võiks muutuda , kui nende lapsed on kodus.

Kui vaadata ainult sotsiaalmeediat, võib tekkida arvamus, et see kõik on täielik katastroof. Arvukad postitused Twitteris ja Facebookis, kus heidetakse ette, kui ettevalmistamata ja üleväsinud on vanemad, samuti üleskutsed maksta õpetajatele mitu korda suuremat palka pärast seda, kui vanemad proovisid oma lapsi ise õpetada. Tundus, et koduõpe jääb vägagi kaugeks plaaniks.

Kuid kas need postitused esindasid suuremat üldsust? Oleme EdChoice'is küsitlenud alates eelmise aasta märtsist iga kuu ameeriklaste (sealhulgas tohutu hulga vanemate) riiklikku esindusvalimit, nii et meil on avalikkuse ja vanemate arvamusest terviklikum ülevaade.

Nüüd aasta möödudes vaatame, mida nad arvavad.

Tulemus nr 1: Pandeemia tõttu on vanemad koduõppe suhtes positiivsemad.

Esitasime küsimuse "Kuidas on teie arvamused koduõppe osas koronaviiruse tagajärjel muutunud?" Juba 2020. aasta märtsis ütles 55 protsenti vanematest, et nende arvamus on parem ja ainult 17 protsenti vanematest arvas halvemini. Positiivne suhtumine on järgnevatel kuudel tõusnud ainult ülespoole. 2021. aasta veebruariks oli see kuni 63 protsenti. Halvem arvamus on samuti tõusnud, kuid ainult kuni 21 protsendini

Aja jooksul on nendes arvudes toimunud erinevad liikumised. Positiivse suhtumise kategooria piires said vastajad öelda, kas on "palju positiivsemad" või "mõnevõrra positiivsemad". Nende protsent, kes suhtusid koduõppesse palju paremini kasvas 2020. aasta märtsis 26 protsendist kuni 43 protsendini juulikuuks. See näitaja on sellest ajast langenud ja 2021. aasta veebruariks oli see rtagasi 26 protsendi juures. Mõnevõrra positiivsem kasv algas märtsis 29 protsendiga, jõudis 2021. aasta jaanuaris 40 protsendini ja langes veebruaris veidi alla 37 protsendi. Tänaseks on siis positiivseid 63%

Tulemus nr 2: Vanemad on avatud hübriidsele koduõppele.

Sotsiaalse distantseerumise juhiste järgimiseks on kogu riigi koolid kehtestanud hübriidgraafikud, kus õpilased käivad osaliselt kontakttundides ja ülejäänud aja töötavad kodus. Huvitav on see, et on koole, kus kasutati hübriidmudelit juba enne pandeemia algust ja pakkusid õppetunde, koduõppega segatult.

Alates 2021. aasta jaanuarist oleme vanematelt küsinud, kas nad on pandeemia vaibumise järel valmis osalise tööajaga koolimudelit tulevikus kaaluma. Arvestades ka teistest allikatest pärinevaid küsitlusi, mis väidavad, et vanemad pole hübriidõppega rahul olnud, eeldasin, et peresid, kes soovivad nii jätkata, on jätkuvalt üsna vähe.

See oli ekslik.

Jaanuaris ütles 44 protsenti kooliealist laste vanematest, et pärast pandeemiat eelistaksid nad kontaktõppe ja kodus õppimise segu, kusjuures kõige populaarsem vastus on kaks kuni kolm päeva kodus. 42 protsenti vastanutest soovis lapsi täiskohaga kooli ja 14 protsenti soovisid, et õpilased oleksid täiskohaga kodus. See eelistus ilmnes eriti nendes peredes, kes juba olid oma lapsed erakooli suunanud. Kõigi kooliealiste laste vanemate seas eelistaks 45 protsenti kodus ja koolis õppimise kombinatsiooni. Erakooli vanemate seas oli see 64 protsenti.  

Tulemus # 3: koduõppe vanemad on pandeemia ajal oma laste õppimisega rahul olnud.

Viimase aasta jooksul oleme küsinud vanematelt, kuidas nad tunnevad oma laste edusamme akadeemilise õppimise, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu valdkonnas. Koduõppe vanemad teavitavad järjekindlalt keskmisest kõrgemast rahulolust. Kui me vaatame nende vanemate protsenti, kes ütlevad, et nende lapsed arenevad "väga hästi", siis 33 protsenti koduõppe vanematest ütleb, et nende lapsed teevad seda akadeemilises õppes (võrreldes keskmiselt 28 protsendiga kõigist koolis käivate laste vanematest), 31 protsenti ütlevad, et nad arenevad emotsionaalses arengus väga hästi (võrreldes keskmiselt 25 protsendiga kõigist koolis käivate laste  vanematest) ja 39 protsenti väidavad, et nad edenevad sotsiaalse arengu osas väga hästi (võrreldes keskmiselt 27 protsendiga kõigist koolis käivate laste vanematest). Kui võrrelda rangelt nende vanematega, kes suunavad oma lapsed traditsioonilistesse riiklikesse koolidesse, siis koduõpe ületab akadeemilist õppet kaheksa punkti, emotsionaalse arengu osas üheksa ja sotsiaalse arengu osas 17 punkti.

Nii et hoolimata sellest, mida sotsiaalmeedia kõige jagatumad postitused näivad ütlevat, on pandeemia muutnud inimesed koduõppe suhtes positiivsemaks, mitte negatiivsemaks. Need, kes on koduõppel, on leidnud, et see on positiivne kogemus. See on pannud peresid isegi mõtlema hübriidmudelite peale, mis võivad pakkuda parimat koduõppe kogemust, pakkudes siiski mõningaid traditsioonilise koolihariduse tunnuseid.  

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar