Teisipäev, 16. veebruar 2021

Jo Boaler matemaatikast - "Limitless mind"

 


Will Richardson arutab oma artiklis „Ebameeldiv tõde III“:

„Õppimine on meie jaoks niivõrd loomulik protsess, et mõistame harva, et teeme seda. Imikud hakkavad õppima peale sündi ja meiegi õpime erineval viisil ja määral kuni surmani. Isegi surm ise on õppimiskogemus.

Koole seevastu loodusest ei leia. Need on leiutis, eksperiment meie noorte “harimiseks”. Meil on mingi eeldus, et kui me lapsed kooli saadame, siis nad õpivad. Kuid siin on suur väljakutse: kuidas võtta see täiesti loomulik protsess ja panna see toimima väga ebaloomulikus keskkonnas – klassiruumis.

Oleme hariduses sellest ebameeldivast tõest täiesti teadlikud, sest ka meie, täiskasvanud, oleme loomulikud õppijad. Kuid me ei taha tunnistada dissonantsi selle vahel, kuidas õppimine meie endi elus välja näeb ja tundub, ning selle vahel, kuidas see koolides välja näeb ja tundub.

Juhtum: viimase aasta jooksul on mul olnud privileeg juhtida iganädalast  Zoom seanssi rahvusvahelistele koolijuhtidele. Oleme koolivaheaja ajal pidanud 45 tunni pikkust seanssi. Iga nädal, kus osaleb 50–100 inimest, on vestlused intensiivsed, ausad ja valgustavad. Pole üllatav, et keskendutakse pandeemia kiirelt muutuva mõjuga toimetulekule, esitatud väljakutsetele, mida keegi poleks suutnud vaid mõni kuu tagasi ette valmistada. See on osaliselt koostöö, osaliselt probleemide lahendamine ja ka osaline teraapia.

Viimati palusin neil juhtidel  vaadata tagasi viimasele 10 kuule. Nad ütlevad, et inimesena on nad õppinud tohutult. See on reaalsusega läbi põimunud, ajendatud isiklikest küsimustest, tõhustatud koostöö ja jagatud kogemuste abil ning hõlpsasti rakendatav. See on korraga olnud nii kurnav kui ka virgutav.

Aga kui nad on oma lood ära rääkinud, küsin neilt: "Milline tundub teile õppimisprotsess, mida on viimase aasta jooksul teie õpilased virtuaalses või muus klassiruumis läbinud?" Peaaegu igal juhul on vastuseks pikendatud vaikus ja siis mõningane variatsioon sõnapaariga „mitte eriti edukas”.

Me teame, kuidas võimas õppimine välja näeb ja tundub. Ja me teame ka, et liiga vähe sellest, mis klassiruumides toimub, on loomulikus mõttes „võimas“. Me teame, et nii paljud koolis loodud praktikad ja tingimused muudavad võimsa õppimise vähem tõenäoliseks. Kool ei ole reaalsest maailmast läbi imbunud, seda ei ajenda isiklik uurimine, ei suurenda koostöö ... jms.

Äeldakse, et esimene samm taastumiseks on tunnistada, et meil on probleem, olgu see nii keeruline kui tahes. Keeruline tõde on see, et õppimise osas tõrjume suures osas asjade loomulikku olukorda. Õpilased ei ole siin kasusaajad.“

Ja jälle matemaatikast 👀👀👀

Ma olen jätkuvalt skeptiline matemaatika põhikooli ja gümnaasiumi programmi osas...  seda eriti päheõppimise, eksamineerimise, hindamise vaatevinklist.  Õppekava piiratuse vaatevinklist. Ja kasutatakse niipalju sundi, mida ja kuidas ja kuna õppida, et ma kahtlen ka parimate meetodite klassiruumi viimise efektiivsuses. Ju siis paljud kahtlevad, kui sellest nii palju kirjutatakse ja võib olla on ka hea, et on nii palju matemaatikaoptimiste, kes üritavad asju muuta, parandada...


Jo Boaleri esinemisi leiab TED paltvormilt. Ta on kirjutanud matemaatikast, haridusest, õpetamisest 11 raamatut ja avaldanud loendamatult artikleid. Ja allolevast intervjuust jäi mulle ühte teist silma ja ma toon selle siia ära. Täismahus loe originaalartiklit...

Kas õpetame matemaatikat, mida lapsed vajavad?

Jo Boaler, Stanfordi ülikooli matemaatikaprofessor väidab, et igal lapsel on tohutu matemaatika potentsiaal, kuid selleks, et nad sellele juurde pääseksid, tuleks matemaatika õpetamises suuri muutusi teha.

 Jo Boalerilt küsib matemaatika ja selle õpetamise kohta  Sarah Gonser

Jo Boaler on kulutanud palju aega ärevuse - eriti matemaatikaärevuse - lahtimõtestamisekle ja kirjutamisele ning selle mõjust laste õppetrajektooridele.


Matemaatika, kirjutab Boaler oma 2019. aasta raamatus „Limitless Mind: Learn, Lead, and Live Without Barriers“, on aine „kõige kahjulikumate ideedega, mida kannavad endas õpetajad, õpilased ja lapsevanemad“. See on üks väheseid akadeemilisi aineid, kus terve hulk õpilasi juba varakult otsustab, et neil pole selleks annet: me oleme kas "matemaatikainimesed" või mitte. See mõte kipub täiskasvanueas säilima. Boaler kirjutab: "Raske on kindlaks teha, kui palju inimesi ühiskonnas ringi liigub, kandes endas kahjulikke arvamusi oma matemaatikavõimete kohta, kuid minu arvates on see vähemalt pool elanikkonnast.“


Eesti keeles on Limitless Mind ilmunud pealkirjaga:


Stanfordi ülikooli matemaatikaõppe professor Boaler, bestselleri autor ja matemaatikasaidi youcubed.org kaasasutaja on aastakümneid mõelnud sellele, kuidas kahju kõrvaldada. Tema töö, on tihedalt kooskõlas Stanfordi psühholoogiaprofessori Carol Dwecki majanduskasvu mõtteviisi käsitlevate uuringutega, mida Boaler ise nimetab "meie kõige kahjulikumateks ja püsivamateks ideedeks kaasasündinud võimete kohta". Ta pooldab häälekalt matemaatika hindamise viisi muutmist ja matemaatika õppekava kaasajastamist - eriti gümnaasiumis -, et see oleks köitvam, kaasavam ja valmistaks lapsi enam ette kaasaegse tööjõuturu jaoks.  

Kriitikud väidavad, et nõudes matemaatika rõõmsat ja loomingulist õpetamist, teeme me lastele karuteene ning et näiteks päheõppimise ja matemaatikatundide vähendamise või kõrvaldamise abil kasvatame lapsed, kel puudub matemaatilise sujuvus. Kuid Boaler ütleb, et tal pole konflikti selliste asjadega nagu matemaatilised faktid ja õpetajad peaksid aitama lastel neid arendada - mitte „rõhutada fakte faktide huvides või ajapiiranguga kontrolltööde abil. On vaja julgustada õpilasi uurima arve, neid kasutama, nendega töötama, see on protsess, mis lõpuks loob kriitilise arvutunde ja tugevdab matemaatilisi fakte orgaanilisemal viisil.Sarah Gonser intervjueeris hiljuti Boalerit matemaatilise vabaduse, ärevust tekitavate õpetamispraktikate ja tema sõnul matemaatika õppekavade kaasajastamise seisukohalt kriitiliste süsteemimuutuste teemal.

Sarah Gonser: Oma raamatus „Limitless mind“ (Piiritu meel) ütlete, et õppimine on seotud identiteediga. Kas oskate seletada?

Jo Boaler: Noh, me teame, et kui inimesed õpivad, ei tähenda see ainult teadmiste kogumist; tegelikult inimene ise muutub.

Ja me oleme aastate jooksul leidnud, et matemaatika õpetamisel on üsna traditsiooniline lähenemine - ma näitan teile meetodeid; võtate need vastu ja kasutate neid - see ei ühildu identiteediga, mida lapsed tahavad, eriti noorukieas. Lapsed tahavad saada oma ideid; nad tahavad, et neid kui mõtlejaid austataks; nad ei taha, et neile antakse lihtsalt teavet, mida nad lihtsalt paljundavad.

Nad näevad seda ainevaldkonnana, kus nad ei saa olla oma täielikud minad ja see on suur osa sellest, miks inimesed matemaatikast eemalduvad.

Gonser: Matemaatika on ka aine, mis tekitab palju tõelist ärevust. Miks nii?

Boaler: Ma ütleksin, et siin on erinevaid põhjuseid: matemaatika on aine, mida on tugevalt testitud; see on aine, mida õpetatakse sageli õigete ja valede vastustena; ja on levinud müüte, et kas olete sündinud matemaatikuna või mitte. Midagi sellist, et  teil kas on õige aju või pole.

Tundides antakse edasi palju mikrosõnumeid, mis võivad panna lapsi arvama, et nad ei saa edukad olla. Kiirus on üks sellistest. Kui esitate klassile küsimuse ja võtate vastuse esimeselt lapselt, kes käe tõstab, saadate sõnumi, et hindate kiirust. Ja me teame, et professionaalsed matemaatikud pole kiired; nad on kõige aeglasemad mõtlejad.

Lõpuks on meil stereotüüpsed ideed nende kohta, kes oskavad matemaatikas hästi hakkama saada. Nii et kui olete naine või värviline inimene, siis juba olete surve all. Kui teil on kindlad ideed selle kohta, kes oskab matemaatikat, on kindel mõtteviis, siis võib selline stereotüüp tõesti juurduda.

Gonser: Kuidas siis seda kõike aeglustada ja vältida matemaatikatunni muutmist stressi- ja ärevuskohaks?

Boaler: Ma arvan, et suur osa sellest on - õppimise hindamine - ma arvan, et see on lihtsalt nii kriitiline. See muudab kogu klassiruumi kultuuri.

Kui hindame lapsi andes neile diagnostilist tagasisidet, mitte hindeid, ja palume neil endil järele mõelda, et nad näeksid end sellel teekonnal edenemas - kõik muutub, kui hindamine klassiruumides muutub.

Kuid me tahame muuta ka sisu õpetamise viisi. Lapsed ei vaja ühe meetodi ja ühe vastusega palju lühikesi küsimusi. See võib olla avatud küsimus, millele õpilased mõtlevad loovalt ja visuaalselt.

Gonser: Te olete ka klassiruumides vigade tegemise ja raskustesse satttumise eestkõneleja. Oma raamatus kirjeldate suurepäraseid saavutusi nende puhul, kes töötavad „oma mõistmise piiril, teevad keerulistes oludes ühe vea teise järel, parandavad vigu, liiguvad edasi ja teevad veel rohkem vigu“. Miks see klassiruumis oluline on?

Boaler: Parimad ajad õppimiseks on siis, kui näete vaeva ja leiate raskusi; see on siis, kui teie aju põleb aktiivselt. Ma arvan, et raskustest väljamurdmise jagamine õpilastega on tõesti oluline. Kui ma õpetan, ütlen õpilastele: "Ma tahan, et te näeksite vaeva, sest see on teile tõesti hea." Ma arvan, et see vabastab õpilasi, kui nad teavad, et see ongi eesmärk. Ja ma arvan, et seda tuleb jagada ja iga õppetunni ajal ülal hoida.

See hõlmab tegelikult seda, kuidas me lapsi hindame. Kui lapsed sooritavad testi ja neid karistatakse vigade eest, on see vastupidine sõnum - ja uuringud on näidanud, et sellised segasõnumid on hullemad, kui sõnumi puudumine. Ärge öelge neile, et raskustele vastu astumine on hea, kui kavatsete nende töö raskustega  „valeks“ hinnata.

Minu arvates on oluline, et laseksime lastel alati tööd uuesti esitada. Ja kui kasutate hindamist - ma ei ole ise hindamise fänn -, aga kui õpilastel ei lähe alguses hästi, siis lubades neil uuesti sellega tegeleda, saadetakse suurepärane sõnum, et õppimist ja raskustega silmitsi seismist väärtustatakse.Gonser: Räägime laiematest ja süsteemsematest õppekavamuudatustest. Olete matemaatika õppekavade järjestuse muutmise vestluses silmapaistev hääl, tahate et see oleks rohkem kui värav kõrgema matemaatika juurde. Mis on meie maailmas muutunud, et see on nii pakiline küsimus?

Boaler: Noh, me peame ajakohastama mitte ainult seda, kuidas me õpetame, vaid ka tegelikku sisu, mida me klassiruumides õpetame. Sisu, mida õpetame matemaatikas, loodi umbes 1800ndatel ja pole sellest ajast alates tegelikult suurt muutunud. See loodi ajal, mil vajasime lapsi kalkulaatoriteks. Ja nii oli aritmeetika õppimine, asjade kiire arvutamine oluline.

Kuid maailm on dramaatiliselt muutunud. Eelkõige keskkoolis õpetame lastele mitmesuguseid meetodeid, mida nad saaksid pliiatsi-paberiga käsitsi teha ja mida nad ei kasuta enam kunagi oma elus. Te ei satu kunagi töökohta, kus lastakse inimestel käsitsi polünoomidega jagamist läbi teha. Seega kulutame liiga palju tunde, et anda lastele edasi seda aegunud sisu, mille osas nad on end lihtsalt välja lülitanud.  

Gonser: Mida peaksime selle asemel õpetama?

Boaler: Olen väga põnevil andmeteaduse (data science) matemaatikasse toomise üle. Olen üks viiest uue raamistiku autorist Californias, kus tõstame esile andmeteadust kui matemaatika tõeliselt olulist osa. See andmeteaduse algatus on väga põnev mitte ainult sellepärast, et see pakub kõigi klasside õpetajatele huvitavat tööd, vaid aitab ka lastel saada andmete lugemisoskust, mida nad selles maailmas tegelikult vajavad.

Andmepunkte on maailmas rohkem kui tähti galaktikates praegu; maailm on täis andmeid. Nii et ka väikesed lapsed peavad end andmekirjaoskuseks ette valmistama.

Gonser: Miks on Algebra 2 (matemaatikaprogramm, milles õpitakse polünoome, vektoruume, bilineaar- ja ruutvorm jms) milles nii paljude laste jaoks tee lõpp?

Boaler: Kuna see on nii protseduuriline ja ebahuvitav, et enamus lapsi pärast seda, kui nad on õppinud Algebra 2, ei võta enam edasi matemaatikakursusi. Andmeteadus (data science) on täiesti erinev. Selle väljatöötamise ajal suheldakse: see võib olla keskkooli kursus, mida iga õpilane saab läbida. Te ei pea olema keskkoolis edasijõudnud ja ometi võite jõuda kõrgetasemelise STEM-karjäärini.  

Gonser: Mida ütlete kriitikutele, kes väidavad, et see on muudatus, mis lahjendab õppekava, muudab selle vähem rangeks?

Boaler: Tegelikult on see täiesti range. Matemaatika on väga lai aine. Pole mingit põhjust, miks peaksime ütlema: "Väärtustagem lihtsalt seda osa, mis on arvutuslik." Andmeteaduse matemaatika hõlmab maatrikseid ja tõenäosust ning statistikat ja lineaarset algebrat - mis on väljaspool seda, mida sageli arvutustes õpetatakse.

Gonser: Minu viimane küsimus pärineb õpetajalt, kes küsib: "Mis on teie suurim nõuanne nooremate laste matemaatikaõpetajatele?"

Boaler: Minu suurim nõuanne on kulutada tõesti aega selleks, et muuta laste mõtteviisi ja ideid enda kohta, sest see annab tohutult dividende. Kui julgustate raskustega silmitsi seisma, kui tuletate lastele meelde, et nad saavad kõike õppida -me teame nüüd, et inimeste õppimisvõimel pole piire.

Lapsed peaksid teadma, et kui nende kõrval olev laps lahendab midagi kiiremini, ei ole see oluline. Me teame, et lapsed astuvad kooli mõtteviisiga, et nad suudavad areneda ja kasvada, kuid see langeb iga koolis oldud aastaga. Ja osa sellest on see, et lapsed vaatavad teisi lapsi ja mõtlevad: "Oh, nad saavad seda teha paremini kui mina." Me peame neile ideedele vastu astuma ja tooma siia kõrvale avatud ja loomingulise matemaatikaga. Seda tehes asjad muutuvad.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar