kolmapäev, 3. veebruar 2016

Veebruari mõtteteriÜhes Growing Without Schooling varasemas numbris märkis John Holt, et enamik tema sõpru on
VKPKK (inglise k. ASPS - angry at school but protecting schools) - vihased kooli peale, kuid kaitsevad kooli. Nad näevad probleeme ja ohtusid, kuid ei suuda lahti lasta kooli ideest. Selline kahepalgeline suhtumine ärritas Johni ... Tema lähenemine, kui ta mõistis, et koolid ei muutu, oli teha midagi täiesti erinevat. Pat Farenga


VABAÕPE:
„On tuntud kui huvist lähtuv, lapse poolt juhitav, loomulik, orgaaniline, eklektiline või iseõpe. Hiljuti hakati „vabaõppe“ mõistet kasutama koduõppe vormi puhul, kus ei kasutata fikseeritud õppekava.
Kui mind sunnitakse veel enam täpsustama, siis ma defineeriksin vabaõppe nii -
 lapsele antakse nii palju vabadust reaalsest maailmast õppimiseks, kui tema vanemad suudavad
seda rahulikult taluda.“
Pat Farenga, John Holt veebilehelt„Nii nagu oli varasemalt, on ka praegu – ei oma tähtsust, mida näitavad kontrolltööd;
väga vähe sellest, mida õpetatakse koolis saab selgeks, väga vähe jääb meelde sellest,
mida õpetatakse ja väga vähe kasutatakse seda, mis meelde jääb.
Asjad, mis jäävad meelde ja mida me kasutame on need, mida me oma koolivälises
igapäevases tegelikus elu välja uurime ja millega kokku puutume.“
John Holt


„Minu huviks ei ole paremaks teha „haridust“, vaid teha sellele lõpp;
Lõpetada see inetu ja ebahumaanne inimeste vormimise süsteem ja aidata
neil kujundada iseennast.“
John Holt


„Iga laps, kes saab veeta mõned tunnid päevas (või soovi korral rohkem) koos talle
meeldivate täiskasvanutega, kes on huvitatud maailmast ja armastavad sellest rääkida,
õpivad enamikel päevadel oma vestlustest palju rohkem, kui nad õpiksid terve nädala jooksul koolis.“
John Holt

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar